இணையதள விதிமுறைகள் மற்றும் பயன்பாட்டு நிபந்தனைகள்

1. விதிமுறைகள்

http://lk.1.vrindabg.com இலிருந்து அணுகக்கூடிய இந்த வலைத்தளத்தை அணுகுவதன் மூலம், இந்த இணையதள விதிமுறைகள் மற்றும் பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்படுவதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய உள்ளூர் சட்டங்களுடனான ஒப்பந்தத்திற்கு நீங்கள் பொறுப்பு என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். இந்த விதிமுறைகளில் ஏதேனும் உங்களுக்கு உடன்படவில்லை என்றால், இந்த தளத்தை அணுகுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வலைத்தளத்தில் உள்ள பொருட்கள் பதிப்புரிமை மற்றும் வர்த்தக முத்திரை சட்டத்தால் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

2. உரிமம்

ஐப் பயன்படுத்தவும்

தனிப்பட்ட, வணிகமில்லாத இடைநிலைப் பார்வைக்கு மட்டுமே Seamless square tube generator வலைத்தளத்தில் பொருட்களின் ஒரு நகலை தற்காலிகமாக பதிவிறக்கம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. இது உரிமம் வழங்குவது, தலைப்பை மாற்றுவது அல்ல, இந்த உரிமத்தின் கீழ் நீங்கள் செய்யக்கூடாது:

இது Seamless square tube generator இந்த கட்டுப்பாடுகளில் ஏதேனும் மீறல்கள் மீது நிறுத்தப்படும். நிறுத்தப்பட்டவுடன், உங்கள் பார்வை உரிமை கூட நிறுத்தப்படும், மேலும் அச்சிடப்பட்ட அல்லது மின்னணு வடிவத்தில் உங்கள் வசம் உள்ள எந்த பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட பொருட்களையும் அழிக்க வேண்டும். இந்த சேவை விதிமுறைகள் சேவை ஜெனரேட்டரின் விதிமுறைகளின் உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்டது.

3. மறுப்பு 40000

Seamless square tube generator இணையதளத்தில் உள்ள அனைத்து பொருட்களும் "அப்படியே" வழங்கப்படுகின்றன. Seamless square tube generator எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை, அது வெளிப்படுத்தப்படலாம் அல்லது மறைமுகமாக இருக்கலாம், எனவே மற்ற அனைத்து உத்தரவாதங்களையும் மறுக்கிறது. மேலும், Seamless square tube generator அதன் வலைத்தளத்தில் உள்ள பொருட்களின் பயன்பாட்டின் துல்லியம் அல்லது நம்பகத்தன்மை அல்லது அத்தகைய பொருட்கள் அல்லது இந்த வலைத்தளத்துடன் இணைக்கப்பட்ட எந்த தளங்கள் தொடர்பான எந்த பிரதிநிதித்துவத்தையும் அளிக்கவில்லை.

4. வரம்புகள்

Seamless square tube generator அல்லது அதன் சப்ளையர்கள் Seamless square tube generator அல்லது இந்த வலைத்தளத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும், Seamless square tube generator வலைத்தளத்தில் உள்ள பொருட்களின் பயன்பாடு அல்லது இயலாமையால் ஏற்படும் எந்த சேதத்திற்கும் பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள். , வாய்வழியாகவோ அல்லது எழுதப்பட்டதாகவோ, அத்தகைய சேதத்தின் சாத்தியக்கூறு. சில அதிகார வரம்புகள் மறைமுக உத்தரவாதங்களுக்கான வரம்புகளை அல்லது தற்செயலான சேதங்களுக்கான பொறுப்புகளின் வரம்புகளை அனுமதிக்காது, இந்த வரம்புகள் உங்களுக்கு பொருந்தாது.

5. திருத்தங்கள் மற்றும் Errata

Seamless square tube generator வலைத்தளத்தில் தோன்றும் பொருட்கள் தொழில்நுட்ப, அச்சுக்கலை அல்லது புகைப்பட பிழைகளை உள்ளடக்கியிருக்கலாம். Seamless square tube generator இந்த இணையதளத்தில் உள்ள எந்த பொருட்களும் துல்லியமானவை, முழுமையானவை அல்லது தற்போதையவை என்று உறுதியளிக்காது. Seamless square tube generator எந்த நேரத்திலும் அறிவிப்பு இல்லாமல் அதன் இணையதளத்தில் உள்ள பொருட்களை மாற்றலாம். Seamless square tube generator பொருட்களை புதுப்பிக்க எந்த உறுதிப்பாட்டையும் செய்யவில்லை.

6. இணைப்புகள்

Seamless square tube generator அதன் வலைத்தளத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அனைத்து தளங்களையும் மதிப்பாய்வு செய்யவில்லை மற்றும் அத்தகைய இணைக்கப்பட்ட தளத்தின் உள்ளடக்கங்களுக்கு பொறுப்பல்ல. எந்த இணைப்பும் இருப்பது தளத்தின் Seamless square tube generator ஒப்புதலைக் குறிக்காது. இணைக்கப்பட்ட எந்த வலைத்தளத்தையும் பயன்படுத்துவது பயனரின் சொந்த ஆபத்தில் உள்ளது.

7. தள பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் மாற்றங்கள்

Seamless square tube generator எந்த நேரத்திலும் முன்னறிவிப்பின்றி இந்த இணையதள பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை திருத்தலாம். இந்த வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், இந்த பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் தற்போதைய பதிப்பிற்கு கட்டுப்படுவதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

8. உங்கள் தனியுரிமை

எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையைப் படிக்கவும்.

9. ஆளும் சட்டம்

Seamless square tube generator இன் இணையதளம் தொடர்பான எந்தவொரு உரிமைகோரலும் அதன் சட்ட விதிகளின் முரண்பாட்டைப் பொருட்படுத்தாமல் கோடரியின் சட்டங்களால் நிர்வகிக்கப்படும்.